Házirend

Tisztelt Vendégeink!

Az Ön kellemes pihenése érdekében kérjük, hogy a LOMBDELUXE Vendégházak használatba vétele előtt ismerkedjen meg Házirendünkkel. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a LOMBDELUXE Vendégházak használatba vételével Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és elfogadja azok házirendjét, valamint kötelezettséget vállal az abban leírtak betartására és felelősséget vállal a házirend be nem tartása miatt okozott károk megtérítéséért. A jelen házirend a LOMBDELUXE Vendégházakban tartózkodó valamennyi vendégre vonatkozik.

A LOMBDELUXE Vendégházakat magánszálláshely keretein belül működtetjük.

Általánosságban

Fenntartjuk a jogot vendégkörünk megválogatására a tekintetben, hogy ittas állapotú, agresszív hajlamú vendégeket nem fogadunk. Az üzemeltetőnek jogában áll lemondani a már kifizetett szállást, ha a vendég nem tartja be a házirendet. Ebben az esetben a vendégnek nem áll módunkban visszafizetni az esetlegesen fennmaradó napokra eső részvételi díjat. A LOMBDELUXE Vendégházak nem rendeltetésszerű használatából, illetve a házirend megszegéséből származó károk megtérítéséért (legyen szó ingóságról vagy az ingatlanban tett kárról) a felelősség Önöket, mint Vendégeket terheli.

LOMBDELUXE Vendégházaink szolgáltatásit 18 év alatti gyermek csak szülői vagy más, az általa megbízott cselekvőképes személy kíséretében veheti igénybe. A gyermek kísérője felelősséggel tartozik a gyermek épségéért és az általa okozott károkért.

A LOMBDELUXE Vendégházakból való azonnali kitiltást vonja maga után a méltatlan és kulturálatlan magatartás, mások nyugalmának és a közösség pihenésének zavarása, a közerkölcsöt sértő viselkedés, hangoskodás, folyamatos szemételhagyás. Aki a felszólítás után is folytatja a kárt okozó tevékenységet, az okozott kár felmérését és kifizetését követően azonnali távozásra köteles!

A vendég köteles a LOMBDELUXE Vendégházak eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen, „jó gazda módjára” használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a vendég az üzemeltető felhívására, de legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni.

A LOMBDELUXE Vendégházak bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését kizárólag az üzemeltető, vagy erre kijelölt megbízottja végezheti.

A LOMBDELUXE Vendégházakban vagy azokhoz tartozó kertben található bármely ingóságnak az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül történő elvitele bűncselekménynek minősül.

Az információs mappában elhelyezett leltárlistát a vendég tudomásul veszi.

 

Érkezés – Távozás

Vendégeink a LOMBDELUXE Vendégházakat csak a teljes részvételi díj kifizetése után foglalhatják el!

A LOMBDELUXE Vendégházakat az érkezés napján 15.00 órától lehet elfoglalni.

A hétvégi időpontok választása, illetve vasárnapi távozás választásán kívül a távozás napján 10.00-ig kell elhagyni a LOMBDELUXE Vendégházakat, ellenkező esetben felárat számolunk fel.  Hosszú hétvége, azaz péntektől vasárnapig történő tartózkodás esetén a LOMBDELUXE Vendégházakat vasárnap 18 óráig kell elhagyni. Mind az ingatlanok területére, mind a LOMBDELUXE Vendégházakba történő bejutáshoz szükséges kódokat az érkezés napján 10 óráig küldjük meg a Vendég által megadott mobil telefonszámra vagy e-mailen a teljes részvételi díj megfizetésétől függően.

Érkezéskor és elutazáskor az üzemeltető jelen van, rendelkezésre áll, ha a vendég ezt igényli.

Érkezéskor a vendég köteles az üzemeltetőnek átadni adatfelvétel miatt a személyes dokumentumait (útlevél vagy személyi igazolvány, lakcímkártya), és a helyszínen fizetendő összeget. Vendégeink a LOMBDELUXE Vendégházakat csak a teljes részvételi díj megfizetése után foglalhatják el. A teljes részvételi díj alatt az előre lefoglalt napokat értjük, abban az esetben, ha úgy döntenek, hogy az itt tartózkodást előbb szakítják meg, nem áll módunkban a részvételi díjat visszafizetni.

 

Vendégházkulcs

Vendégeink érkezéskor a megadott helyen található – kamerával felügyelt – kulcsszéfben 1db házkulcsot kapnak. Kérjük, a távozás napján, a LOMBDELUXE Vendégházak elhagyásakor a kulcsot hiánytalanul a kulcsszéfbe visszahelyezni szíveskedjenek, majd a kulcsszéfet zárják le! A kulcs elvesztése esetén, kulcsonként 20.000 Ft-ot számítunk fel, mivel zárcserét kell végrehajtunk. Előre jelzett kérés és igény esetén mind érkezéskori kulcsátadáskor, mind a távozáskori kulcsleadáskor az üzemeltető is jelen van.

Látogatók

A LOMBDELUXE Vendégházakban csak a regisztrált vendégek tartózkodhatnak. Megkérnénk vendégeinket, hogy a LOMBDELUXE Vendégházban látogatókat ne fogadjanak, idegeneket ne engedjenek be. Kivétel ez alól, az az eset, mikor mindkét LOMBDELUXE Vendégházat egybeeső tartózkodási időpontra egy-egy baráti, rokoni pár foglalja le.

Takarítás, tisztaság

Érkezéskor a LOMBDELUXE Vendégházak tiszta, kitakarított állapotban fogadják a Vendégeket. Távozáskor a Vendégeknek nem kell kitakarítaniuk, arról a Vendégház gondoskodik. Ugyanakkor kérjük, hogy a LOMBDELUXE Vendégházban történő tartózkodásuk ideje alatt is ügyeljenek a rendre és tisztaságra.

Takarítás minden váltáskor, azonban igény esetén napi takarítást is vállalunk felár ellenében. Hosszabb tartózkodás esetén, hetente ágynemű és törölköző csere történik.

A sícipőt, bakancsot, túracipőt, egyéb szennyezett vagy sérülést okozó cipőt az előszobában kérjük hagyni, ilyen cipőben a LOMBDELUXE Vendégházak egyéb helységeibe belépni TILOS. A LOMBDELUXE Blue749 vendégház emeletére – a szőnyegpadló miatt –  utcai cipőben felmenni tilos.

 

Biztonság

Értékeik megőrzésére széf áll rendelkezésükre. Javasoljuk, hogy a LOMBDELUXE Vendégházakat és a kertkapukat mindig zárják. A LOMBDELUXE Vendégházak elhagyásakor kérjük zárják el a csapokat, villanykapcsolókat, vegyék vissza a fűtést, csukják be az ablakokat és ajtókat.

A telkek bejárati kapuja, gépjármű parkolók, a LOMBDELUXE Vendégházak bejárata, valamint a kulcsszéfek kamerával megfigyelt területek. Az elektronikus megfigyelőrendszerek üzemeltetésének célja a vagyonvédelem, a vagyon elleni jogsértések megelőzése és felderítése, továbbá annak ellenőrzése, hogy valóban az arra jogosult vendégek veszik igénybe a vendégház szolgáltatásait. A Vendég a kamera használatához hozzájárul, ellenkező esetben a szálláshelyet el kell hagynia, azt használni nem tudja.

Tűzvédelem

A LOMBDELUXE Vendégházakban mindenféle nyílt tűzzel járó tevékenység TILOS!

A konyhai főzőlap használatakor ne hagyja magára az ételt!

Az erdő közelsége, a külső és belső faburkolatok miatt fokozottan ügyeljenek a tűzveszélyre.

Tűz esetén kérem, azonnal hívják a 112–es vagy 105–ös telefonszámot, valamint az üzemeltetőt. Poroltó készülék a LOMBDELUXE Grey750 vendégháznál a gardrób helyiségben a széf alatt, míg a LOMBDELUXE Blue749 vendégháznál a mosogató alatti szekrényben található.

Dohányzás, tűzrakás, nyílt láng

A LOMBDELUXE Vendégházakban szigorúan tilos a dohányzás, füstölő, mécses, vasaló, illetve az elektromos cigaretta használata. A kertben dohányzásra kijelölt hely a tűzrakó, sütögető és környéke. Gyertyát, mécsest a jakuzzi peremére helyezni TILOS!

Tüzet rakni kizárólag a kijelölt tűzrakó helyen lehet a mindenkori tűzvédelmi szabályok betartásával! (Tűz mellett oltóanyag elhelyezése, gyúlékony anyagok tűz mellől eltávolítva.) Mielőtt magára hagyják a tűzrakó helyet, kérjük, győződjenek meg róla, hogy a tüzet valóban eloltották! A Vendégek rendelkezésére álló tűzifán és papíron kívül más anyagok (pl. műanyag, gumi) égetése szigorúan tilos!

A szomszédok és Fallóskút nyugalma

A szomszédok és Fallóskút nyugalma érdekében a kertben 22:00 óra után tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok keltése, a szobában zavaró hangerejű televíziózás, rádiózás stb.

A LOMBDELUXE Vendégházak területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját, zaklatásnak minősül vagy minősülhet, vagy alkalmas mások megfélemlítésére.

Az üzemeltető, illetve munkatársa jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó Vendéget. A harmadik figyelmeztetés után üzemeltető jogosult a vendéget a LOMBDELUXE Vendégházakból visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani. Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a Vendég magatartása okoz.

A LOMBDELUXE vendégházak területére be nem vihető dolgok

A LOMBDELUXE Vendégházak területére nem vihetők be maró, gyúlékony, tűzveszélyes, robbanásveszélyes anyagok, tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői, hulladék, környezetre, egészségre ártalmas vagy pszichotrop anyag.

Ha a Vendég az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül be nem vihető dolgot visz be a LOMBDELUXE Vendégházak területére, azt az üzemeltető a Vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja. Az engedély nélkül bevitt dologban vagy azok miatt keletkezett kárért való felelősséget az üzemeltető kizárja, ugyanakkor a Vendégek egyetemleges, teljes körű felelősséggel tartoznak mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz az épületben, a kertben, a szaunában, a jakuzziban, harmadik személynek vagy az üzemeltetőnek. Saját elektromos készülék okozta mindennemű kárért a Vendégek egyetemlegesen felelnek, a kárt a Vendég köteles megtéríteni.

Étkezés

A LOMBDELUXE Vendégházak jól felszerelt konyhával rendelkeznek. Kérjük, hogy a mikrohullámú sütőbe ne tegyenek be fémet tartalmazó tárgyat! Kérjük kedves Vendégeinket, hogy távozás előtt a használt edényeket szíveskedjenek elmosni és a hűtőszekrényből a romlandó ételeket eltávolítani.

A LOMBDELUXE Vendégházakban korlátlan Mátrai kristályos ásványvíz, nespresso kávé és teafogyasztás áll a rendelkezésükre.

Reggeli

Nívós és minőségi élelmiszerekből összeállított reggeli alapanyagok a vendégeink érkezése előtt a hűtőszekrénybe és konyhapultra kerülnek elhelyezésre.

Elektromos tereproller / Kivonat a használati feltételekből

Az elektromos tereproller sérülésmentesen, feltöltött akkumulátorral, bukósisakkal kerül átadásra. A bukósisak használata kötelező! A tereprollerek a településeken belül, illetve az erődben használhatóak, azokkal a Felső Mátrai főközlekedési útjára kihajtani TILOS!   Amennyiben a vendég elektromos tereprollert vesz igénybe, illetve bérel, úgy kijelenti, hogy a sporteszköz használatára képes, egészségi állapota abban nem gátolja, a használat szabályait ismeri, az eszközöket kizárólag saját felelősségére és kockázatára használhatja. Az üzemeltető gondoskodik a rendeltetésszerű használat ellenére bekövetkezett hibák javításáról, illetve a bérleti tárgy cseréjéről.

A vendég/bérlő köteles az elektromos rollert átvételkori, tiszta állapotban tartozékaival együtt visszaadni az üzemeltetővel előre rögzített időpontban. Ha a bérelt eszköz visszaadása a vendégnek felróható okból meghiúsul, vagy a visszaadáskor a sporteszköz használhatatlan állapotban van, a vendég/bérlő köteles az eszköz/sporteszköz teljes értékét megtéríteni az üzemeltetőnek. Részletes használati feltételek külön szabályzatban találhatóak.

Wifi

A LOMBDELUXE Vendégházakban Wifi rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes. A Wifi csatlakozás jelszavát a LOMBDELUXE Vendégházakban található információs mappa tartalmazza. A Wifi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét az üzemeltető nem garantálja. A Wifi használata során vagy következtében a Vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget. A szolgáltatást a Vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

 

Parkolás

A LOMBDELUXE Vendégházak rendelkeznek kocsibeállóval. Kérjük, hogy lehetőség szerint ne az utcán parkoljanak.

Fűtés, melegvíz

A LOMBDELUXE Vendégházak korszerű elektromos fűtéssel rendelkeznek, a meleg vizet villanybojler állítja elő. A LOMBDELUXE Vendégházak csatornázottság hiánya miatt korszerű, de véges űrtartalmú szennyvíztárolóval rendelkeznek. Erre és a környezetre való tekintettel kérjük, felelősségteljesen használják a folyóvizet!

Nedves fürdőruhát és törölközőt a fürdőszobákban található radiátorpanelek kivételével, az elektromos fűtő panelekre helyezni, a fűtőpanelek szellőző és fűtőnyílásait be és letakarni szigorúan TILOS!

Kert

A LOMBDELUXE Vendégházak kertjeit mi gondozzuk. Kérjük, vigyázzanak a kerti utak,  növények és a kerti bútorok épségére!

Háziállat

A LOMBDELUXE Vendégházakban háziállatokat nem tudunk fogadni!

Jakuzzi és szauna használat

A jakuzzi és szauna használatát a LOMBDELUXE Vendégházakban található információs mappa tartalmazza.

Lázas, fertőző, bőrbetegségben szenvedő személy a jakuzzit és a szaunát nem veheti igénybe. Ez a LOMBDELUXE Vendégházak egészére vonatkozik. Jakuzzit és szaunát 18 éven aluli személy csak felnőtt felügyelete mellett használhatja. Felügyelet elmulasztásával vagy nem megfelelő módjával kapcsolatos felelősség a Vendéget terheli kizárólag. A Vendég tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jakuzzi használata során vízimentő személyzetet az üzemeltető nem biztosít.

A jakuzzi és szauna kültéren került elhelyezésre, ezért javasoljuk, hogy hozzanak magukkal kinti papucsot. A jakuzziba ugrani szigorúan TILOS és veszélyes!

A jakuzziba és a szaunába üvegpohár és egyéb törékeny, éles, balesetveszélyes tárgy bevitele TILOS! A jakuzziba bekerült idegen tárgy vagy bárminemű egyéb dolog miatt a vízcsere díját a vendég köteles megtéríteni! A jakuzzit és a szaunát alkohol, drog vagy egyéb kábító hatású szer hatása alatt használni szigorúan TILOS!  A jakuzziban és a szaunában étkezni, ill. italt fogyasztani TILOS! Gyertyát, mécsest a jakuzzi peremére helyezni TILOS! A jakuzzi használata előtt zuhanyozzanak le, sminkben, bekrémezve (naptejjel, testápolóval) ne használják, mert rontja a víz minőségét. Idegen anyagot (pld. szappant, tusfürdőt) belevinni szigorúan TILOS!

A jakuzzit és a szaunát mindenki saját felelősségére használhatja. Vigyázzanak a csúszásveszélyre!

Berendezési tárgyak használata

Kérjük, hogy a berendezési tárgyakat rendeltetésszerűen használják! A benti berendezési és használati tárgyakat (ágy, ágynemű, matrac, TV, stb.) ne vigyék ki a kertbe. A kültéri bútorokhoz tartozó párnákat és egyéb eszközöket esős időben ne hagyják a kertben vagy a teraszon.

TV

A LOMBDELUXE Vendégházakban nagy képernyős 4K LED smart TV, Netflix, Prime, HBOMAX, Skyshowtime csatornával is segíti a kikapcsolódást. A TV csatornák előre programozva vannak, kérjük azokat ne módosítsa.

 

Hulladék elhelyezése

A háztartási szemetet a konyhában és a fürdőszobában található szemetesben tudják gyűjteni. Ha megtelik a szemetes, a zsákot összekötve a LOMBDELUXE Vendégházak melletti kukában tudják elhelyezni. Tiszta szemetes zsákot a konyhaszekrényben találnak.

 

Téli időjárás

Havazás, és jeges időjárás esetén nem tudjuk a teljes ott-tartózkodásuk idején biztosítani a csúszásmentesítést, mert a LOMBDELUXE Vendégházak önálló jellege miatt az üzemeltető állandó jelleggel nem tartózkodik ott. Ebből kifolyólag a csúszásmentesítést, ha arra a Vendég részéről igény van, a Vendégnek saját magának kell megoldania, amihez az eszközök a LOMBDELUXE Vendégházaknál rendelkezésre állnak.

 

Hibajelentés

A LOMBDELUXE Vendégházak bármely eszközének, berendezési, felszerelési tárgyának meghibásodását a Vendég köteles haladéktalanul bejelenteni az üzemeltetőnek. A Vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget az üzemeltető kizárja.

Mint minden háztartásban, a LOMBDELUXE Vendégházakban is előfordulhat, hogy valami a Vendégek hibáján kívül tönkremegy, vagy meghibásodik. Ha valamilyen rendellenességet észlelnek, az esetleges komoly károk megelőzése érdekében szíveskedjenek azt az üzemeltetőnek haladéktalanul jelezni.

A térségben gyakoriak az áramszünetek, ami miatt a jakuzzi és a szauna újraindítása válhat szükségessé, emiatt kérem keressék az üzemeltetőt.

Kérjük, bármilyen apró hibát észlel, azonnal jelezze! Örömmel veszünk minden javító szándékú ötletet, javaslatot.

 

Károkozás, kártérítés, felelősség

Gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt az üzemeltető az okozóval megtérítteti.

A LOMBDELUXE Vendégházak nem rendeltetésszerű használatából, illetve a házirend megszegéséből származó károkért a Vendégek teljes anyagi felelősséggel tartoznak. A Vendégek vagyontárgyaiért az üzemeltető felelősséget nem vállal! A LOMBDELUXE Vendégházak területére, beleértve annak kertjét, behozott személyes tárgyakért az üzemeltető felelősséget nem vállal. A Vendég köteles vigyázni személyes holmijára és értékeire. Ez a felelősség az üzemeltetőt nem terheli. A LOMBDELUXE Vendégházakhoz tartozó eszközöket annak területéről még ideiglenesen sem lehet elvinni.

A Vendég a LOMBDELUXE Vendégházak berendezéseit és egyéb szolgáltatásait rendeltetésszerűen, saját egészségi, fizikai, mentális állapotának tudatában és ismeretében használja, illetve veszi igénybe, ezért a nem rendeltetésszerű, illetve nem a Vendég valós egészségi, fizikai, mentális állapotának megfelelő használatból, igénybevételtől eredő károkért való felelősségét az üzemeltető kizárja.

Amennyiben elégedettek a szállás szolgáltatásaival, kérjük írjanak véleményt online felületeinken.

Bármilyen panaszt figyelembe veszünk, és megoldunk személyesen. Ilyenkor kérjük, a nap 24 órájában nyugodtan hívják az üzemeltetőt a következő telefonon: +36 20 934 4595 / Bartha Zoltán.

Ha vészhelyzet állt elő, hívja a készenléti szervek – a mentők, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és az általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv – elérését biztosító, ingyenesen hívható, alábbi hívószámokat:

104 (a mentők)

105 (a hivatásos katasztrófavédelmi szerv)

107 (az általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv)

112 (egységes európai segélyhívó szám)

Az információs mappára fordítsanak pár percet, A szauna, jakuzzi, szabadtéri grillező, sütögető használata, egyéb fontos és hasznos használati útmutatók, kellemes programok, ízletes ételeket szolgáló éttermek, szabadidős tevékenységek és térképek is megtalálhatóak benne!

Kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kívánunk!

Dr. Szüts Ágnes és Bartha Zoltán

crossmenuchevron-down